Plynové elektrocentrály

 

Spolehlivá řada generátorů spalujících propan-butan (LPG), zemní plyn (NG) a také benzín umožňuje díky inovativní konstrukci úspornější, ekologičtější a spolehlivější provoz.LPG CNG GAS technologie HERON
Ve vývoji strojů HERON se snažíme být vždy vpředu. Představujeme proto novou řadu generátorů spalujících LPG (propan-butan), NG (zemní plyn) a benzín. Zároveň tak vycházíme vstříc potřebám a požadavkům uživatelů, kteří stále častěji preferují všestranně šetrnější techniku. Výsledkem našeho konstrukčního snažení je ekonomičtější, ekologičtější a spolehlivější generátor na základě ověřených benzínových motorů HERON jejich přebudováním na plyn.

Tato konstrukční změna není pouhou přestavbou benzínového motoru na plyn úpravou karburátoru – vyvinuli jsme celý nový palivový systém a komplexně jsme přepracovali motor. Ten vyžadoval nová technická řešení, která veškeré části motoru dokonale přizpůsobí odlišným podmínkám při spalování plynu.

Konstrukce
+ Motor se vyznačuje snadným startem a bezproblémovým provozem v širokém rozsahu teplot (od -20°C do 50°C) bez potřeby „studeného startu“ s využitím benzínu. Naše elektrocentrály jsou konstruované tak, že mohou používat všechny tři paliva s minimální změnou výkonu. Jedinečným konstrukčním řešením směšovače a regulátoru jsme dosáhli (a důkladně otestovali) schopnosti motoru startovat za studena snáze než u benzínových elektrocentrál. Palivový systém je konstruovaný jako uzavřený přetlakový systém, proto je start a provoz bezproblémový i za vyšších teplot.

+ Motor je schopen spalovat kromě benzínu také plynný propan-butan a zemní plyn. Plynové elektrocentrály Heron jsou na trhu jedinečné svou schopností používat tři typy paliva. Možnost použití zemního plynu jako paliva otvírá možnost výroby vlastní elektrické energie cenově téměř srovnatelné s rozvodnou sítí.

+ Tyto generátory mají sice porovnatelnou objemovou spotřebu jako benzínové, ale díky nižší ceně plynných paliv se náklady na provoz mohou snížit až trojnásobně! Plynové generátory HERON jsou ekonomičtější a jejich vyšší nákupní cena se rychle zaplatí nízkými provozními náklady.

Srovnání provozních úspor na 1kWh mezi zemním plynem, LPG a benzínem.


+ Plynové generátory jsou podstatně šetrnější k přírodě.
Emise výfukových plynů jsou až 9x nižší, než vyžadují příslušné normy. Produkují podstatně menší množství pevných částic ve výfukových plynech než benzínové motory díky lepšímu spalování plynu v důsledku lepšího okysličování paliva.

+A konečně, tyto motory jsou také spolehlivější a mají delší životnost
Spalováním čistšího paliva dochází k menšímu opotřebení motoru a lepší lubrikaci. LPG a zemní plyn neobsahují žádné agresivní sloučeniny, které se z velké části podílejí na korozi vnitřních dílů motoru, což prodlužuje životnost dílů jako jsou válec, hlava válce či ventily. Také tolik nedochází k degradaci vlastností motorového oleje a rozpouštění a spalování olejového filmu na stěnách válců. Usazeniny ve spalovací komoře se tvoří v daleko menší míře, než je tomu u motorů benzínových. To vše zvyšuje efektivitu provozu a usnadňuje startování.

Srovnání usazenin v motoru po 200h provozu.

PLYN
Nebyly zaznamenané žádné karbonové usazeniny, povrch hlavy válce nevykazoval žádnou změnu proti nové.
BENZÍN
Byly nalezeny karbonové usazeniny na povrchu hlavy válce, bylo snadno viditelné malé opotřebení.

+nový design výfuku
Díky novému vnitřnímu designu se snížila hlasitost o 5dB a zároveň se zmenšilo „drn-čení“ výfuku, takže je zvuk méně rušivý

+elektrocentrály na plynový pohon nemají problém se startem při delší odstávce.
Pokud se delší dobu nechá benzín v nádrži, může se v ní kondenzovat voda a ta potom způsobí problémy při startu. U plynových centrál tento problém nevzniká.

+„nepřetržitá“ doba běhu při použití plynu.
Benzínové elektrocentrály mají dobu provozu jen několik hodin bez přítomnosti obsluhy. Což je dáno velikostí zabudované nádrže. Při použití zemního plynu z rozvodné sítě může elektrocentrála běžet i několik dní a při použití LPG můžete zase používat libovolně velkou plynovou nádrž.

 

Kategorie neobsahuje žádnou podkategorii ani produkt.

© eXtool by extol